Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni nad stołem pełnym dokumentów

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w Ośrodku kolonijno – wczasowym „BEATA” i „FIORD”, Smołdziński Las 4. Początek spotkania przewidywany jest na godzinę 10:00.

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie wyników dotychczas zrealizowanych prac, wstępnie zidentyfikowane przedmioty i cele ochrony, a także zagrożenia oraz omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków. Program przewiduje także udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących sporządzanej dokumentacji.

Aktualne informacje dotyczące sporządzanej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej www.planochrony.slowinskipn.pl.

Załączniki: Link do pliku PDF – Program spotkania