Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

Konferencja końcowa Projektu Nr POIŚ.02.04.00-00-0026/17 „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbyła się 27 maja 2022 r. w formie wideokonferencji online.

Konferencja zwieńczyła realizowany w latach 2017-2022 Projekt, w ramach którego została opracowana szczegółowa dokumentacja przyrodnicza Słowińskiego Parku Narodowego i części obszarów Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002, mieszczących się w granicach Parku.

W trakcie konferencji przestawiono podsumowanie realizacji Projektu oraz działania ochronne obecnie realizowane w Parku i planowane do realizacji w najbliższej przyszłości. W załączeniu  prezentacje, które przedstawiono na Konferencji.

Załączniki:
01. Konferencja prezentacja GK (Link do pliku PDF – konferencja prezentacja GK)
02. Konferencja prezentacja WR (Link do pliku PDF – konferencja prezentacja WR)
03. Ochrona sieweczek MJ (Link do pliku PDF – ochrona sieweczek MJ)
04. Prezentacja LIFE WŻ (Link do pliku PDF – Prezentacja LIFE WŻ)