Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni nad stołem pełnym dokumentów

Konferencja końcowa Projektu Nr POIŚ.02.04.00-00-0026/17 „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” została zaplanowana na dzień 27. maja 2022 r. od godziny 9:00 w formie wideokonferencji online.

Konferencja wieńczy realizowany w latach 2017-2022 Projekt, w ramach którego została opracowana szczegółowa dokumentacja przyrodnicza Słowińskiego Parku Narodowego i części obszarów Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002, mieszczących się w granicach Parku. Na postawie sporządzonej dokumentacji opracowany został projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000.

W trakcie konferencji zostanie przestawione podsumowanie realizacji Projektu jak również zostaną przestawione działania ochronne obecnie realizowane w Parku i planowane do realizacji w najbliższej przyszłości. W załączeniu program konferencji.

Załącznik:
Program Konferencji (Link do pliku PDF – program konferencji)