Zdjęcie przedstawia dłonie przed podpisaniem dokumentów

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parki obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 11 marca 2022 r. w formie telekonferencji. Początek spotkania planowany jest na godz. 10:00.

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat bieżącego zaawansowania realizacji projektu i zakresu dotychczas wykonanych prac, z wyspecyfikowaniem materiałów wynikowych sporządzonych w ramach realizacji etapu 3 i 4, ze szczególnym uwzględnieniem projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego. Ponadto zaprezentowany zostanie także zakres i sposób realizacji dalszych prac w projekcie oraz omówione zostaną dotychczas zgłoszone uwagi i wnioski.

Program przewiduje także udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących sporządzanej dokumentacji.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie potwierdzenia do dnia 9 marca 2022 roku na adres: m.jedro@slowinskipn.pl – osoba do kontaktów: Magdalena Jędro (tel.: 505 028 885). W zgłoszeniu prosimy podać adres e-mail, na który zostanie przesłana instrukcja opisująca sposób dołączenia do spotkania (telekonferencji).

Załączniki:
Program spotkania (Link do pliku PDF – program spotkania)