Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne 28 czerwca w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”

Przedmiotem spotkania będzie wstępne poinformowanie osób zainteresowanych sporządzaną dokumentacją o sposobie jej wykonywania, procedurze, podstawach prawnych, a także przedstawienie możliwości zapoznawania się z bieżącym stanem prac oraz sposobem zgłaszania uwag i wniosków podczas całego procesu planistycznego. Program przewiduje także udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania oraz zebranie wstępnych uwag i wniosków dotyczących sporządzanej dokumentacji. Program spotkania znajduje się w załączniku.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2019 roku. Początek spotkania przewidywany jest na godzinę 10:00.

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 21 czerwca 2019 roku na adres: m.hadwiczak@slowinskipn.pl – osoba do kontaktów: Magdalena Hadwiczak

Załączniki: Link dopliku PDF – Program spotkania