Zdjecie przedstawia uscisk dloni dwoch osob

Słowiński Park Narodowy informuje, że dnia 19 lutego 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku  PLB990002 w granicach Parku”. Wykonawcą zadania jest firma KRAMEKO sp. z o.o.

Projekt planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględniający zakres planów ochrony obszarów Natura 2000 „Ostoja Słowińska” – PLH220023, „Pobrzeże Słowińskie” – PLB220003, „Przybrzeżne Wody Bałtyku” – PLB990002 w granicach Parku, powstanie do dnia 31 marca 2021 r.