Zdjecie przedstawia uscisk dloni dwoch osob

Dnia 11 marca 2022 r. odbyło się V spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji.

Spotkanie dotyczyło przedstawienia wyników prac zrealizowanych w etapie 3 projektu, w tym projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, a także miało na celu omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków z prezentacją przyjętego stanowisko wraz z uzasadnieniem.

Po omówieniu wniosków odbyła się dyskusja. Poniżej dołączony jest protokół oraz prezentacja ze spotkania.

Załączniki:
V spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Protokół (Link do pliku PDF – protokół)
V spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Prezentacja (Link do pliku PDF – prezentacja)