Zdjęcie przedstawia plany rozłożone na biurku

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parki obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 20 maja 2022 r. w formie telekonferencji. Początek spotkania planowany jest na godz. 9:00.

Przedmiotem spotkania będzie podsumowanie zrealizowanych prac, omówienie udziału społeczeństwa w procesie tworzenia projektu planu ochrony SPN, a także omówienie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach wyłożenia projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego do publicznego wglądu. Program przewiduje także udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania oraz przeprowadzenie dyskusji.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie potwierdzenia do dnia 18 maja 2022 roku na adres: m.jedro@slowinskipn.pl – osoba do kontaktów: Magdalena Jędro (tel.: 505 028 885). W zgłoszeniu prosimy podać adres e-mail, na który zostanie przesłana instrukcja opisująca sposób dołączenia do spotkania (telekonferencji). Ze względu na ograniczenia techniczne, prosimy o ograniczanie liczby biorących udział w spotkaniu z danej Instytucji/Podmiotu do 1 osoby.

Załączniki:
Program spotkania (Link do pliku PDF – program spotkania)