Fotografia przedstawia przekazywaną z ręki do ręki teczkę dokumentów

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego zawiadamia o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku.

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji znajduje się w poniższym załączniku oraz dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego.

Plik do pobrania:
Link do pliku PDF – Zawiadomienie o rozpoczęciu prac