Close

Publikacja „Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego”

W ramach Projektu Planu Ochrony SPN i obszarów Natura 2000 nr POIS.02.04.00-00-0026/17 ukazała się publikacja pt. „Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Zasoby, zagrożenia, planowanie – materiały do planu ochrony” w formie książki oraz płyty CD (ISBN: 978-83-955389-2-6) w nakładzie 500 egzemplarzy. Niniejsza publikacja podsumowuje prace zrealizowane na zlecenie Słowińskiego Parku Narodowego przez Krameko sp. z o.o. Czytaj dalej

Raport z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej

Raport z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej stanowił ostatni akord realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej dokumentacji zostało zlecone Czytaj dalej

Konferencja końcowa Projektu Nr POIŚ.02.04.00-00-0026/17 – prezentacje

Konferencja końcowa Projektu Nr POIŚ.02.04.00-00-0026/17 „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbyła się 27 maja 2022 r. w formie wideokonferencji online. Konferencja zwieńczyła realizowany w latach 2017-2022 Projekt, w ramach którego została opracowana szczegółowa dokumentacja przyrodnicza Słowińskiego Parku Narodowego i części obszarów Czytaj dalej

Relacja z 6. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 20 maja 2022 r. odbyło się VI spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji. Podczas spotkania przypomniano, że od 10 do 30 marca 2022 Czytaj dalej

Konferencja końcowa Projektu Nr POIŚ.02.04.00-00-0026/17

Konferencja końcowa Projektu Nr POIŚ.02.04.00-00-0026/17 „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” została zaplanowana na dzień 27. maja 2022 r. od godziny 9:00 w formie wideokonferencji online. Konferencja wieńczy realizowany w latach 2017-2022 Projekt, w ramach którego została opracowana szczegółowa dokumentacja przyrodnicza Słowińskiego Czytaj dalej

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne 20 maja

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parki obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 20 maja 2022 r. Czytaj dalej
Scroll do początku strony