Close

Relacja z 5. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 11 marca 2022 r. odbyło się V spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji. Spotkanie dotyczyło przedstawienia wyników prac zrealizowanych w etapie Czytaj dalej

Sprawozdanie nr 11 z realizacji Umowy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R. Okres sprawozdawczy: I kwartał 2022 r. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Czytaj dalej

Sprawozdanie nr 10 z realizacji Umowy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R. Okres sprawozdawczy: III i IV kwartał 2021 r. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Czytaj dalej

Sprawozdanie nr 9 z realizacji Umowy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R. Okres sprawozdawczy: II kwartał 2021 r. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego (SPN, Park), z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale Czytaj dalej

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne 11 marca

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parki obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 11 marca 2022 r. Czytaj dalej
Scroll do początku strony