Close

Aktualności

Aktualności w Projekcie

W czerwcu odbyły się trzy spotkania związane z projektem planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku. Spotkanie Komisji Planu Ochrony SPN odbyło się 11 czerwca 2019 r. w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie. Spotkanie rozpoczęto od nakreślenia celów i ogólnych zasad prac Komisji oraz dyskusji Czytaj dalej

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne 28 czerwca

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne 28 czerwca w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” Przedmiotem spotkania będzie wstępne poinformowanie osób zainteresowanych sporządzaną dokumentacją o sposobie jej wykonywania, procedurze, podstawach prawnych, a także przedstawienie Czytaj dalej

Odbiór Etapu 1 umowy dotyczącej wykonania projektu planu ochrony

Dnia 30 maja 2019 odebrano Etap 1 umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartej w dniu 19 lutego 2019 roku z firmą KRAMEKO Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska Czytaj dalej

Sprawozdanie nr 1 z realizacji Umowy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R. Okres sprawozdawczy: I kwartał 2019 r. Sprawozdanie stanowi realizację obowiązków Wykonawcy dokumentacji do projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego uwzględniającej zakres planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH22023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach parku. W okresie, którego dotyczy niniejsze Czytaj dalej

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego zawiadamia o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku.   Zawiadomienie o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji znajduje się w poniższym załączniku oraz Czytaj dalej

Spotkanie robocze z firmą KRAMEKO – wykonawcą projektu planu ochrony SPN

Spotkanie robocze odbyło się 5 marca 2019 r. w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie. Spotkanie rozpoczął Dyrektor SPN p. Marek Sobocki od przywitania przybyłych uczestników spotkania. Następnie poprosił on p. Grzegorza Kupczaka – Koordynatora Projektu, o przedstawienie pracowników Parku, uczestniczących w spotkaniu i będących w zespole powołanym do uzgodnienia dokumentacji projektu planu ochrony. Zespół Wykonawcy przedstawił Czytaj dalej
Scroll do początku strony