Close

Aktualności

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Słowiński Park Narodowy informuje, że dnia 19 lutego 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku  PLB990002 w granicach Parku”. Wykonawcą zadania jest firma Czytaj dalej

Wybór wykonawcy dokumentacji planistycznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku na podstawie art.91 ust.1 p.z.p.: ofertę nr 1 Wykonawcy KRAMEKO Sp. z o. o., Czytaj dalej

Informacje z otwarcia ofert

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, na podstawie art. 86 ust. 5 p.z.p informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku: Czytaj dalej

Zmiana treści SIWZ, załączników i ogłoszenia – wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony

Zamawiający, Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie na podstawie art.38 ust.4 p.z.p. w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku w związku ze zmianą Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie dokumentacji planistycznej

19 października 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słowińskiego Parku Narodowego opublikowano ogłoszenie o zamówieniu usługi na „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku”. Oferty można składać Czytaj dalej

Działania informacyjno-promocyjne w projekcie

W ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie pn.: „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” o nr POIS.02.04.00-00-0026/17, wykonano tablicę informacyjną. Tablica dostępna jest przed siedzibą Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1, 76-214 Smołdzino.
Scroll do początku strony