Close

Konsultacje społeczne

Przewidziane w ramach projektu

Konsultacje Społeczne

Planu Ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.

Raport z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej

Raport z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej stanowił ostatni akord realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Wykonanie przywołanej dokumentacji zostało zlecone Czytaj dalej

Relacja z 6. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 20 maja 2022 r. odbyło się VI spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji. Podczas spotkania przypomniano, że od 10 do 30 marca 2022 Czytaj dalej

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne 20 maja

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parki obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 20 maja 2022 r. Czytaj dalej

Relacja z 5. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 11 marca 2022 r. odbyło się V spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji. Spotkanie dotyczyło przedstawienia wyników prac zrealizowanych w etapie Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale Czytaj dalej

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne 11 marca

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parki obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 11 marca 2022 r. Czytaj dalej
Scroll do początku strony