Close

Konsultacje społeczne

Przewidziane w ramach projektu

Konsultacje Społeczne

Planu Ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.

Relacja z 2. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 13 grudnia 2019 r. w Ośrodku „BEATA” i „FIORD” odbyło się II spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Podczas spotkania omówiono wstępne rozpatrzenie dotychczas złożonych uwag i wniosków. Następnie przedstawiono Czytaj dalej

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne 13 grudnia

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w Ośrodku kolonijno – wczasowym „BEATA” i „FIORD”, Smołdziński Las 4. Początek spotkania przewidywany jest na Czytaj dalej

Relacja z 1. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 28 czerwca 2019 r. w Gościńcu u Bernackich odbyło się I spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Podczas spotkania W. Romańczyk, Koordynator prac ze strony Wykonawcy poinformował o Czytaj dalej

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne 28 czerwca

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne 28 czerwca w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” Przedmiotem spotkania będzie wstępne poinformowanie osób zainteresowanych sporządzaną dokumentacją o sposobie jej wykonywania, procedurze, podstawach prawnych, a także przedstawienie Czytaj dalej

Wstępny harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych

W trakcie opracowywania dokumentacji planistycznej planowane jest zorganizowanie 6 spotkań dla społeczności lokalnej, dla których przedstawiony jest poniższy harmonogram: Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne: termin: do 28 czerwca 2019 roku zakres tematyczny: spotkanie wstępne, poinformowanie o rozpoczęciu prac nad projektem planu, zaprezentowanie harmonogramu prac i ich procedury, przedstawienie możliwości zapoznawania się z bieżącym stanem prac oraz sposobem zgłaszania uwag Czytaj dalej
Scroll do początku strony