Fotografia przedstawia uczestników spotkania konsultacyjno-informacyjnego

Dnia 13 grudnia 2019 r. w Ośrodku „BEATA” i „FIORD” odbyło się II spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”.

Podczas spotkania omówiono wstępne rozpatrzenie dotychczas złożonych uwag i wniosków. Następnie przedstawiono bieżący stan realizacji projektu i jego zaawansowanie, mówiono wstępną charakterystykę stanu prawnego i administracyjnego Parku oraz zaprezentowano stan zaawansowania prac inwentaryzacyjnych. Podczas spotkania odbyła się dyskusja, zbieranie wstępnych uwag i wniosków oraz przedstawienie zasad organizacji procesu komunikacji w toku realizacji prac.

Poniżej dołączony jest protokół ze spotkania oraz prezentacja „Przedstawienie wyników dotychczasowych zrealizowanych prac, wstępnie zidentyfikowane przedmioty i cele ochrony, a także zagrożenia, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwagi wniosków”.

Załączniki:
Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Protokół (Link do pliku PDF – protokół)
Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Prezentacja (Link do pliku PDF – prezentacja)

Obrazek przedstawia 3 zdjęcia — prezentację, prelegenta oraz uczestników spotkania w Ośrodku Beata i Fiord