Close

Nadużycia

Uchybienia

Zgłaszanie nadużyć i nieprawidłowości

Informacje o nieprawidłowościach w projekcie

W związku z prowadzonym przez Słowiński Park Narodowy projektem pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” nr POIS.02.04.00-00-0026/17, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i dofinansowanym ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Obrazek przedstawia ikonę tarczy na której znajduje się lupa

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

1. Wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub

2.skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowos

Scroll do początku strony