Tablica projektu Planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego

W ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie pn.: „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” o nr POIS.02.04.00-00-0026/17, wykonano tablicę informacyjną. Tablica dostępna jest przed siedzibą Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1, 76-214 Smołdzino.