Close

Konsultacje społeczne

Przewidziane w ramach projektu

Konsultacje Społeczne

Planu Ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.

Relacja z 4. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 26 marca 2021 r. odbyło się IV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji. Przerwa pomiędzy III a IV spotkaniem wynikała z Czytaj dalej

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne 26 marca – informacje szczegółowe

W związku z realizacją prac związanych z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku odbędzie się czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie zakresu dotychczas wykonanych prac, ze szczególnym uwzględnieniem Czytaj dalej

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne 26 marca

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 26 marca 2021 r. w formie telekonferencji. Początek spotkania planowany jest na godz. 10:00. Zakres tematyczny spotkania to: poinformowanie Czytaj dalej

Zawieszenie terminu IV spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu terminu organizacji IV spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla interesariuszy projektu planu ochrony, do czasu zakończenia procedury odbioru Etapu 2 dokumentacji. Forma spotkania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Przyjmowanie wniosków do dokumentacji odbywa się w systemie ciągłym.

Zmiana harmonogramu konsultacji społecznych

W związku z wystąpieniem i utrzymywaniem się epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 informujemy, że harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych ulegnie zmianie. Wykonawca, firma KRAMEKO zaproponowała przeprowadzenie spotkań w następujących terminach: IV spotkanie – do 25 września 2020 roku, V spotkanie – do 30 kwietnia 2021 roku, VI spotkanie – do 25 czerwca 2021 roku.

Relacja z 3. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 28 lutego 2019 r. w Rowach odbyło się III spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom aktualny stopień zaawansowana prac przy realizacji projektu oraz poinformowano o zakresie Czytaj dalej
Scroll do początku strony