Close

Aktualności

Relacja z 5. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 11 marca 2022 r. odbyło się V spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji. Spotkanie dotyczyło przedstawienia wyników prac zrealizowanych w etapie Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale Czytaj dalej

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne 11 marca

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parki obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” odbędzie się 11 marca 2022 r. Czytaj dalej

Odbiór 3 etapu umowy dotyczącej wykonania planu ochrony

Dnia 3 grudnia 2021 r. dokonano odbioru Etap 3 umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 zawartej w dniu 19 lutego 2019 roku z firmą KRAMEKO Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Czytaj dalej

Relacja z 4. spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Dnia 26 marca 2021 r. odbyło się IV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”. Spotkanie to zostało zorganizowane w formie telekonferencji. Przerwa pomiędzy III a IV spotkaniem wynikała z Czytaj dalej

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne 26 marca – informacje szczegółowe

W związku z realizacją prac związanych z wykonaniem dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku odbędzie się czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie zakresu dotychczas wykonanych prac, ze szczególnym uwzględnieniem Czytaj dalej
Scroll do początku strony